Slide1
Slide1
Slide1
Slide1
Slide1
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

MISSIONE

میزان مهاجرت مردم افغانستان در سالهای اخیر افزایش چشم گیری داشته است. مهاجرت و آغاز یک زندگی نو در سرزمین هایی که از نظر فرهنگی، زبانی و قوانین با کشور ما تفاوت های زیادی دارد، دشوار است در چنین موقعیتی ایجاد اتحادیه ها و انجمن های مهاجرین برای مهاجرین و حتی کشور میزبان اهمیت زیادی پیدا می کند. انجمن چراغ نیز به همت مهاجرین افغانستان مقیم در کشورایتالیا تشکیل شده است. ما در تلاش هستیم فضایی را برای بیان مشکلات مهاجرین ایجاد کنیم. در این فضا هم به معرفی نمادهای فرهنگی مردم افغانستان خواهیم پرداخت و هم برای حل مشکلات مان از تجارب یکدیگر استفاده خواهیم کرد.

CERAGH rientra tra le otto organizzazioni selezionate nel 2023 da “PartecipAzione”, il programma di INTERSOS e UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugiati,
che promuove la partecipazione attiva delle persone rifugiate nella vita economica, sociale e culturale in Italia.